főoldal / aktuális / Március 15. emlékére – ünnepi megemlékezés és gálaműsor

Március 15. emlékére – ünnepi megemlékezés és gálaműsorMárcius 15. emlékére – ünnepi megemlékezés és gálaműsor

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepi program 11 órakor vette kezdetét Kézdivásárhelyen, az ágyúöntő Gábor Áronról elnevezett téren. A többéves hagyománynak megfelelően, idén is az iskolák, a hagyományőrző csapatok és a falvak felvonulásával indult a kétórás ünnepség, viszont először vettek részt politikusok is a felvonuláson.


Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Olosz Gergely szenátor és Fejér László Ödön parlamenti képviselő lóháton vonultak be Kézdivásárhely főterére. Az ünnepség látványát fokozták a lovas- és gyalogos huszárok: felvonult a Dr. Kádár László huszárőrnagy vezette XI. Székely Határőr Huszárezred, valamint a torjai hagyományőrző csapat, Daragus Attila hagyományőrző huszárkapitány és Hatos Mihály huszárfőhadnagy, tábori lelkész vezetésével. Utánuk jöttek a helyi és magyarországi hagyományőrző csoportok: a Vetró András százados vezette XV. Határőrség és Hagyományőrző Csapat, a Szegedi 3-as Honvédzászlóalj, Boldizsár Béla vitéz százados vezetésével a XV. Székely Határőr gyalogezred bélafalvi szakasza, a tápióbicskei tüzérek, és a XV. Székely Határőr gyalogezred gelencei szakasza. Az ünnepélyes felvonulást a falvak képviselői zárták.


A déli harangszó után Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere köszöntötte az ünneplőket. Beszédében Molnár Józsiásra emlékezett, akinek éppen március 15-én volt halálának 110 éves évfordulója. „Ez év március idusán az elesett hősök mellett egy másik személyiségről is meg kell emlékeznünk.  Kézdivásárhely sok kiváló embert nevelt és adott az évszázadok folyamán Erdély szolgálatára. A köz javára végzett fáradhatatlan munkálkodásával, önzetlenségével és nagylelkű adományaival Molnár Józsiás egyike azoknak, akik leginkább kiérdemelték városunk polgárainak tiszteletét. „Munkás élete volt. Emberszeretet hevítette. Az, ami magasba vivé: honszerelem s becsület. Jó fiat, hű harcost veszített el benne a székely. A hálás kegyelet őrködik álma felett!” Éppen ma 110 éve, hogy meghalt a nagyszerű politikus, városgazda és székely ember” – mondta beszédében Bokor. Molnár Józsiás „emlékét őrzik időtálló gondolatai a székelyekről, rólunk: „Van a magyar koronának egy drága kincse, egy szép darab földje: Erdély. (...) Szerencse, hogy ezek a székelyek ott vannak, mert ha ezek ott nem lennének, Erdély már rég elvesztette volna magyar jellegét. Utolsó szavaiban is arra kérte népét, hogy imádkozzanak a szegény székely nép javáért, „zászlónk holnapi diadaláért, az édes magyar haza szabadságának, függetlenségének, boldogságának eléréséért.” Az elöljáró március 15-i üzenetét a fiataloknak fogalmazta:


„Nekünk az a dolgunk, hogy a márciusi hősök eszméit, és Molnár Józsiás hagyatékát rábízzuk a fiatalokra. Két célt kell magunk elé állítanunk: a példamutatást és az értékteremtést. Megtanítani gyermekeinket, unokáinkat arra, hogy nemzeti ünnepeinken emlékezzenek kegyeletettel és tisztelettel mindazokra, akik életüket adták a magyar haza szabadságáért, népünk megmaradásáért! Éppen ezért március 15-i üzenetemet ma a fiataloknak fogalmazom.


Kedves fiatalok!


Idén abban a szellemben szerveztük meg a magyar szabadság napját, hogy ez rólatok és hozzátok szóljon. Legyen március 15-e a fiatalságé, a merészségé, a tapasztalatlanságé, a alkotásvágyé és a kamasz lázadásé. Wass Albert szavaival élve:


„Ti vagytok a nemzet jövendője. Veletek él vagy pusztul a magyar. (...) Életrevalók vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a ti korotokban. (...) Látókörötök szélesebbre tágult a történelem viharverése folytán. Minden lehetőségtek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberibb és talán szebb világot építsetek föl magatok köré. (...) Mindez azonban azon múlik, hogy megtudjátok-e őrizni és hajlandók vagytok-e vállalni azt a magyar lelki és szellemi örökséget, amit mi vért izzadva átmentettünk számotokra. Ha ti eldobjátok magatoktól, örökre elvész. És nem csak önmagatokat fosztjátok meg valamitől, ami pótolhatatlan, de nélküle szegényebb lesz az emberiség is.”


Kívánom, hogy az igazi hazát a szülőföldben, az igazi otthont a családi fészek melegében, az igazi szeretetet gyerekeitek szívében, az igazi méltóságot az ünnepek megbecsülésében és az igazi érzést a nemzeti öntudatban találjátok meg!

Isten áldd meg a magyart, a székelyt, az embert!” – zárta beszédét Bokor Tibor.


Kézdivásárhely polgármestere után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntötte az egybegyűlteket, ünnepi gondolatait azzal kezdte, hogy „a székely zászlótól a székely zászlókig” jött. „Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban és román barátainkban is, hogy az, amit mi akarunk, amit mi kérünk és követelünk, az nem valamilyen soha nem hallott extremitás, hanem a legtermészetesebb az Európai Unióban. Mert azok a jogok, amiket el akarunk érni, azok emberi jogok a közösség szintjén” – fogalmazott Semjén. A miniszterelnök-helyettes tolmácsolta Magyarország köszöntését, megbecsülését és szeretetét.


Az ünnepi rendezvényen közreműködött a Tanulók Klubjának fúvószenekara, Mihály Ernő és a Metropolis zenekar, a Nagy Mózes Elméleti Líceum énekesei és versmondói, valamint a Bod Péter Tanítóképző énekkara. Hegedűlt Ábri Béla prímás, zenetanár. A műsorban elhangzott dalok: Küszöbén az estnek, Illés Lajos dala; Kedvesem, Záróvers, Zúg Március és Világok világa, Magyarország című Kormorán-dalok. A Magyarország környes-körül kezdetű népdalt Gergely Zsolt, a Molnár Józsiás Általános Iskola III. osztályos diákja énekelte.


A Zúg Március diákszónokverseny győztese, Ugron Nóra, a Nagy Mózes Gimnázium XII. osztályos diákja elmondta szónoklatát a nagyközönségnek is, a Nemzeti Dalt Bokor Zoltán, Lestyán Attila, Demeter Róbert, Ugron Nóra és Gábor Ágnes mondták el.


Dr. Csige Sándor Zoltán, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének üzenetét tolmácsolta: „Az elmúlt években elindítottuk nemzetünket a határokon átívelő egyesítés útján. Így leszünk többek és erősebbek. Régen voltunk ilyen közel ahhoz, hogy a magyarság céljait megvalósítsuk, a magyar szabadságot kiteljesítsük határokon belül és kívül. Régen voltunk ilyen egységesek. Legyünk méltó utódai a 48-as magyar hősöknek.”


Az ünnepség utolsó mozzanataként két székely lobogó felvonásával hirdették ki Kézdivásárhelyen, hogy a székelyeknek joguk van nemzeti szimbólumaikat használni. A kézdiszéki Székely Nemzeti Tanács részéről Bíró Levente és Mészáros Ágoston, a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal részéről pedig Bokor Tibor polgármester Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes oldalán felvonták a székely zászlókat a Gábor Áron téren.

 

Gálaműsor a Vigadóban

A március 15-i megemlékezés méltó befejezéseként a Kelj, zendülj ismét! című gálaműsort nézhette meg a nagyérdemű 19 órától, a Vigadó nagytermében. A gálaműsort Kolcsár József rendezte, összeállította Kolcsár József és Nagy-Babos Tamás.

A PHP Error was encountered

Severity: echo $severity; ?>

Message: echo $message; ?>

Filename: echo $filepath; ?>

Line Number: echo $line; ?>

Márványplakett leleplezésével indult a KSE Napok hétvégi programja
Árvízvédelmi munkálatok kezdődnek a Kászon patakán
Június 15-re végeznek
4 + 8 =
A PHP Error was encountered

Severity: echo $severity; ?>

Message: echo $message; ?>

Filename: echo $filepath; ?>

Line Number: echo $line; ?>

A PHP Error was encountered

Severity: echo $severity; ?>

Message: echo $message; ?>

Filename: echo $filepath; ?>

Line Number: echo $line; ?>

A PHP Error was encountered

Severity: echo $severity; ?>

Message: echo $message; ?>

Filename: echo $filepath; ?>

Line Number: echo $line; ?>

A PHP Error was encountered

Severity: echo $severity; ?>

Message: echo $message; ?>

Filename: echo $filepath; ?>

Line Number: echo $line; ?>

A PHP Error was encountered

Severity: echo $severity; ?>

Message: echo $message; ?>

Filename: echo $filepath; ?>

Line Number: echo $line; ?>

A PHP Error was encountered

Severity: echo $severity; ?>

Message: echo $message; ?>

Filename: echo $filepath; ?>

Line Number: echo $line; ?>

A PHP Error was encountered

Severity: echo $severity; ?>

Message: echo $message; ?>

Filename: echo $filepath; ?>

Line Number: echo $line; ?>